Published date: 15/01/2020 - Last update: 15/01/2020

Quy tắc HoRenSo(ホウレンソウ)-Cách làm việc nhóm thực sự hiệu quả|Văn hoá công sở Nhật Bản (Phần 3)

JAFICO_administratorJAFICO_administrator
  • シェア
  • twitter

Quy tắc HoRenSo là gì? HoRenSo là từ viết tắt được ghép thành bởi 3 chữ cái đầu tiên trong các từ tiếng Nhật: <span sty...

Đăng ký độc giả


Bài viết này dành riêng cho độc giả của JAFICO.
Vui lòng đăng ký (miễn phí) để xem nội dung bài viết. Đăng ký・Đăng nhập(miễn phí)
  • シェア
  • twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: