Arrow Slide

APPLY NOW | CÁCH ỨNG TUYỂN TẠI JAFICO

Bước 1. Tải mẫu CV của JAFICO: CV_Template.  Điền CV bằng tiếng Nhật.

Bước 2. Click vào ảnh bên dưới, đăng nhập bằng Gmail để di chuyển đến Form đăng ký.

Bước 3. Nhập thông tin cần thiết và đính kèm CV vào Form, sau đó gửi Form.

Nếu có thắc mắc về cách đăng ký. Xin liên hệ về  JAFICO qua:

Nhấp vào ảnh dưới đây để đến trang đăng ký ⇓⇓⇓⇓⇓