APPLY NOW | ĐĂNG KÝ CV TRÊN HỆ THỐNG CỦA JAFICO 

Bước 1. Dùng máy vi tính tải mẫu CV của JAFICO: CV_Template, và điền CV bằng tiếng Nhật.

Bước 2. Click vào đây để đăng nhập Gmail và di chuyển đến Form đăng ký.

Bước 3. Nhập thông tin cần thiết và đính kèm CV vào Form, sau đó gửi Form.

Nếu có thắc mắc về cách đăng ký. Xin liên hệ về  JAFICO qua:

※Lưu ý: JAFICO chỉ tiếp nhận đăng ký qua Form trên và CV theo mẫu của JAFICO. Xem video hướng dẫn đăng ký👇

JAFICO MEMORIES | HÌNH ẢNH JAFICO KẾT NỐI CTY NHẬT BẢN VỚI ỨNG VIÊN

error: