Published date: 09/01/2020 - Last update: 14/01/2020

Cách phân loại rác, quy định về việc đổ rác ở Nhật Bản|Cuộc sống tại Nhật (Phần 1)

JAFICO_administratorJAFICO_administrator
  • シェア
  • twitter

Như các bạn đã biết qua các phương tiện thông tin đại chúng, phim ảnh… Nhật Bản là một đất nước xử lý rất tốt vấn đề rác thải. Việc phân loại, thu gom rác đều được thực hiện theo quy định. Đối với nhữn...

Đăng ký độc giả


Bài viết này dành riêng cho độc giả của JAFICO.
Vui lòng đăng ký (miễn phí) để xem nội dung bài viết. Đăng ký・Đăng nhập(miễn phí)
  • シェア
  • twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: