Published date: 05/11/2019 - Last update: 13/11/2019

Như thế nào bị coi là Làm việc bất hợp pháp (不法就労)|Làm việc tại Nhật Bản

JAFICO adminJAFICO admin
  • シェア
  • twitter

Chào các bạn, trong bài viết lần này JAFICO sẽ lưu ý tới các bạn vấn đề “Làm việc bất hợp pháp”-một nội dung mang tính thời sự được rất nhiều bạn Việt Nam làm việc tạ...

Đăng ký độc giả


Bài viết này dành riêng cho độc giả của JAFICO.
Vui lòng đăng ký (miễn phí) để xem nội dung bài viết. Đăng ký・Đăng nhập(miễn phí)
  • シェア
  • twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: