Published date: 23/07/2019 - Last update: 09/12/2019

14 ngành nghề có thể xin tư cách Kỹ năng đặc định (Tokutei), điều kiện để xin tư cách Kỹ năng đặc định

JAFICO adminJAFICO admin
  • シェア
  • twitter

Như các bạn đã biết gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng: báo đài, tivi, mạng xã hội.. có đăng tải về tư cách lưu trú mới dành cho người nước ngoài làm việc tại Nhật Bản là: Kỹ năng đặc định (特...

Đăng ký độc giả


Bài viết này dành riêng cho độc giả của JAFICO.
Vui lòng đăng ký (miễn phí) để xem nội dung bài viết. Đăng ký・Đăng nhập(miễn phí)
  • シェア
  • twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: