Đăng ký nhận tin tuyển dụng JAFICO

Khi là thành viên của JAFICO, bạn sẽ nhận được email thông báo từ JAFICO mỗi khi có jobs mới.

Ứng viên vui lòng thực hiện theo các bước sau đây để đăng ký nhận email từ JAFICO.

♥STEP 1

Nhập địa chỉ email và nhấp nút Subscribe (Đăng ký).

Trường hợp bạn đã là thành viên và muốn huỷ vui lòng nhấp nút Unsubscribe (Huỷ đăng ký).


 

♥STEP2

Kiểm tra hộp thư đến trong gmail đã đăng ký để xem email xác nhận đăng ký thành viên.

♥STEP3

Nhấp vào link xác nhận trong email để hoàn thành việc đăng ký.

※Trường hợp không nhận được mail xác nhận từ chúng tôi, vui lòng kiểm tra mail spam.

error: