Gửi CV ứng tuyển JAFICO

Để đăng ký trở thành ứng viên của JAFICO vui lòng thực hiện các bước sau:

・Tải mẫu CV tiếng Việt hoặc tiếng Nhật nếu bạn biết tiếng Nhật

・Hoàn thiện CV: sheet số 1, số 2 (bao gồm các câu hỏi ở cuối trang).

  ※Lưu ý dán ảnh chân dung nhìn rõ mặt, trang phục chỉnh tề.

・Điền đầy đủ thông tin, đính kèm CV vào mẫu ứng tuyển dưới đây và gửi↓

 

Họ và tên
Địa chỉ
Số điện thoại
Tên Facebook
※Dán đường dẫn Facebook của bạn vào đây để JAFICO tiện liên hệ qua Facebook.
Vị trí ứng tuyển
Ngày mong muốn bắt đầu làm việc
Trình độ ngoại ngữ
Nguyện vọng về mức lương
※ Vui lòng download mẫu CV của JAFICO bên trên, điền thông tin và đính kèm CV
Ghi chú khác
error: