Mẫu đăng ký

Ứng viên vui lòng điền đầy đủ các thông tin trước khi gửi.
Toàn bộ thông tin cá nhân của ứng viên sẽđược tuyệt đối bảo mật và không công khai dưới mọi hình thức


Mẫu Tiếng Việt

 

Mẫu Tiếng Nhật
*Tải mẫu đăng ký tại đây, sau khi điền đầy đủ thông tin vui lòng gửi kèm ở mục
[Đính kèm mẫu đăng ký]
*Chỉ tiếp nhận thông tin ứng viên theo mẫu đăng ký trên. Các trường hợp khác đều bị coi là không hợp lệ.
Họ và tên*
Địa chỉ
Số điện thoại
Địa chỉ mail*
Xác nhận mail*
Vị trí ứng tuyển*

Ví dụ: Frontend Engineer
Nguyện vọng về mức lương
Nguyện vọng nơi làm việc

Ví dụ: Tokyo
Thời gian có thể bắt đầu làm việc

Ví dụ: 8/2017
Đính kèm mẫu đăng ký*

Thắc mắc (nếu có)